Instalacje OZE

Instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 30kW zostały zamontowane w ramach projektu „Budowa, Przebudowa (Modernizacja) Wodociągu w miejscowości Krzczonów” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Informacje pogodowe w Gminie Krzczonów

weather-icon
-0°CMin: -0°C     Max: 5°CPrognoza na najbliższe dni:
PN
1°C
weather-icon
WT
0°C
weather-icon
ŚR
1°C
weather-icon
Rodzaj instalacji Ilość wyprodukowanej energii Historia odczytów
Instalacja fotowoltaiczna 10kW 1 kWh Historia odczytów
Instalacja fotowoltaiczna 20kW 2 kWh Historia odczytów

Redukcja zanieczyszczeń dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w tym projekcie

Rodzaj zanieczyszczenia Redukcja emisji
dwutlenek węgla CO2 0,00 ton
dwutlenek siarki SO2 0 kg
tlenki azotu NOx 0 kg