Przebudowa (Modernizacja) Wodociągu w Miejscowości Krzczonów

Projekt „Budowa, Przebudowa (Modernizacja) Wodociągu w miejscowości Krzczonów” realizowany w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów,...

Przejdź

Instalacje OZE

Instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 30kW zostały zamontowane w ramach projektu "Budowa, Przebudowa (Modernizacja) Wodociągu w miejscowości Krzczonów" realizowanego w...

Przejdź

Konsultacje społeczne

Portal do przeprowadzania konsultacji społecznych online

Przejdź